Kontakt

Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 241 405 258
E-mail: info@svst.cz
IČ: 72048441

Vítejte na stránkách SVST

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí bylo zaregistrováno 1. října 2009 Odborem živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem jednacím 15/09.

Sdružení si klade za cíle:

  1. stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,
  2. informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,
  3. s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,
  4. zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě,
  5. zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky. 

Titulni strana RTS 1_2011 

V červnu 2013 sdružení vydalo PRODUKTOVÉ LISTY - základní nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky. Tuto první nezávislou komplexní informaci o stínicí technice svého druhu u nás zpracoval odborný tým sdružení, který je složen z odborníků z řad členských firem a jeho úkolem je m.j. vyjadřovat se k odborným dotazům, otázkám norem či připomínkovat legislativní změny apod. Produktové listy naleznete v Odborné sekci, kategorii Dokumenty a normy.

V současné době sdružení vydává odborný časopis věnovaný oboru stínicí techniky a vrat "RTS Magazín žaluzie - rolety - vrata". Letos jsme zahájili již 5. ročník a časopis si postupně získal své čtenáře v řadách odborné veřejnosti. Aktuální informace naleznete v sekci Časopis RTS Magazín.

Jak své členy tak veřejnost informujeme o dění v oboru stínění, spolupracujeme s komorami a konfederacemi z příbuzných oborů a v neposlední řadě naši odborníci spolupracují s příslušnými orgány při tvorbě norem či legislativy.

 

Sdružení je a i do budoucna hodlá zůstat otevřené všem výrobcům působícím v oboru, kteří budou ochotni podporovat výše uvedené cíle.

 

Počet dnešních návštěv:92
Celkem návštěv:113969