Aktuálně

Valná hromada SVST – listopad 2017

Kdy: 15.11.2017

Jednání odborného týmu SVST – leden 2018

Kdy: 17.01.2018

INFOTHERMA 2018 – vyhlášení výsledků soutěže REALIZACE ROKU2017 VE STÍNICÍ TECHNICE

Kdy: 22.01.2018

Veletrh R+T 2018

Kdy: 27.02.2018

Vítejte na stránkách SVST

SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST) bylo zaregistrováno 1. října 2009 Odborem živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem jednacím 15/09.

Sdružení si klade za cíle:

  1. stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,
  2. informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,
  3. s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,
  4. zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě,
  5. zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky.

V červnu 2013 sdružení vydalo PRODUKTOVÉ LISTY - základní nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky. Tuto první nezávislou komplexní informaci o stínicí technice svého druhu u nás zpracoval odborný tým sdružení, který je složen z odborníků z řad členských firem a jeho úkolem je m.j. vyjadřovat se k odborným dotazům, otázkám norem či připomínkovat legislativní změny apod. Produktové listy naleznete v Odborné sekci, kategorii Dokumenty a normy.

Více informací…

Loga členů