Pro odborníky

Pro odborníky

Studie tepelné zátěže rodinného domu

Koncem roku 2017 dokončil Odborný tým SVST třetí ze svých větších odborných projektů - Studii snížení tepelné zátěže rodinného domu při použití stínicích prvků.

Předmětem této studie je výpočet tepelných zisků okny knkrétního projektu pasivního domu dle ČSN 73 0548 při použití stínicí techniky a bez ní, dále odhad nákladů na realizaci chlazení pro eliminaci tepelných zisků, odhad úspory energie při provozování chladicího zařízení a odhad množství emisí CO2. Ve studii je proveden výpočet zisků pro jednu místnost v RD s komentářem, a dále je pro celý objekt provedena simulace tepelné zátěže s vyhodnocením nákladů na provoz chladicího zařízení a možné úspory.

Výsledkem studie je závěr, že použitím stínicích prvků s redukčním součinitelem Fc =< 0,08 je možné dosáhnout stavu, kdy není potřeba instalovat chlazení, aby nebyla překročena normová hodnota teploty v interiéru v letním období, což je 27°C. Dle Projektu II - Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc (pro refereční zasklení typu C) by se mohlo jednat o:

  • venkovní žaluzie světlé barvy,
  • předokenní rolety světlé nebo střední barvy,
  • fasádní clony s blackoutovou (zatemňující) látkou světlé nebo střední barvy.

Zkrácená verze studie je k dispozici zde, celá studie potom zde (2 MB) a příloha Hodnoty stínicího součinitelepro základní skupiny stínicích prvků zde.

Produktové listy stínicí techniky - aktualizace

V září 2017 dokončil odborný tým Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) aktualizaci nezávislého technického dokumentu z oboru stínicí techniky - PRODUKTOVÝCH LISTŮ.

Do nové verze byl přidán nový produktový list na pergoly a také produktový list na řídicí systémy stínicí techniky. Pohony, které byly v předchozí verzi zmiňovány vždy u každého stínicího prvku, jsme ve II. vydání z jednotlivých produktových listů vyjmuli a vytvořili pro ně také samostatný produktový list. Do aktualizace jsme navíc zapracovali výsledky odborných projektů, na nichž odborný tým SVST pracoval - zejména např. normové výpočty stínicího součinitele Fc.

Také tentokrát dokument po stránce citovaných norem verifikoval Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.

Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět komplexněji a přehledněji popisovat hlavní produkty stínicí techniky na českém trhu a přispěje k jejich hojnějšímu využívání.

Současně chci poděkovat těm členským firmám SVST, které poskytly své pracovníky k práci na tomto rozsáhlém úkolu. Bez nich by dokument nemohl vzniknout, ani by nemohla být provedena tato aktualizace. Přehled těchto firem naleznete v závěru dokumentu.

V plném znění můžete dokument stáhnout zde (6 MB).

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Stanovisko k povinnosti označovat vnitřní clony značkou CE

Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2013 došlo ke změně legislativy v povinnosti označovat vnitřní clony, vydalo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí oficiální stanovisko k těmto změnám. Neoficiální znění tohoto stanoviska naleznete v příloze.

O vydání oficiální verze můžete požádat na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Produktové listy stínicí techniky

Po téměř dvouletém úsilí dokončil v červnu 2013 odborný tým Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) první nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky u nás - PRODUKTOVÉ LISTY. Dokument jsme v závěru nechali posoudit Výzkumnému ústavu pozemního stavitelství (VÚPS), a to zejména z hlediska platných norem.

Tímto Vám produktové listy dáváme k dispozici a věříme, že najdou své uplatnění jak mezi projektanty, tak u výrobních a montážních firem, ale také při výuce problematiky stínění na školách se stavebním zaměřením.

V letošním roce se chystáme dokument aktualizovat, a proto k němu uvítáme Vaše případné připomínky a náměty, které nám můžete sdělit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to pokud možno do 30. června 2015. Předem děkujeme za Vaši spolupráci na zvyšování úrovně našeho oboru.

Současně chci osobně poděkovat těm členským firmám SVST, které poskytly své pracovníky k práci na tomto rozsáhlém úkolu. Bez nich by dokument nemohl vzniknout. Přehled těchto firem naleznete v závěru dokumentu.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SVST

Klasifikace okenic a clon dle normy

V listopadu 2010 nám byla Ústavem pozemního stavitelství v Brně vypracována klasifikace okenic a clon dle normy ČSN EN 13125:2002 Okenice a clony - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku.

Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

93 / 106 / ES                Technické požadavky na stavební výrobky

108 / 2004 / ES             Technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

98 / 37 / ES                  Technické požadavky na strojní zařízení

95 / 2006 / ES              Technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí

Související nařízení vlády

190 / 2002 Sb. Technické požadavky na stavební výrobky
616 / 2006 Sb. Technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
24 / 2003 Sb. Technické požadavky na strojní zařízení
17 / 2003 Sb. Technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí

Normy související s problematikou předokenních rolet

ČSN EN 13659 Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky
(prosinec 2004)
ČSN EN 1932 Doplňky - Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metody
(únor 2002)
ČSN EN 13125 Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku
(červenec 2002)
ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně
(květen 2007)