Aktuality

Jednání odborného týmu SVST - červen 2017

Dne 27. června 2017 se v Bořeticích bude konat pravidelné jednání Odborného týmu SVST.

Na programu tohoto jednání je dokončení aktualizace Produktových listů stínicí techniky, které budou následně dány k validaci VÚPS (Výzkumnému ústavu pozemních staveb). Dále počítáme s poslední kontrolou Studie tepelné odezvy rodinného domu, která bude následně použita pro argumentaci o významu stínění a vlivu stínicích prvků.

Při jednání budou také rozpracovány odborné úkoly, které vyplynuly z nedávné valné hromady.