Ověřená firma

Ověřená firma v oboru stínicí techniky - CERTIFIKÁT PRO ROK 2018

Znak certifikaceKaždoročně je v oboru stínicí techniky přidělován certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky. V poslední době se na trhu vyskytla řada certifikátů, které poskytují firmy, které s daným oborem nemají příliš (nebo vůbec nic) společného, a často ho žadatel obdrží jen díky tomu, že si za něj zaplatí. Naproti tomu certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky vydává Svaz podnikatelů ve stínicí technice - SPST (dříve sdružení SVST), který obor stínění v České republice zaštiťuje, a k přidělení dochází za splnění určitých podmínek, nikoli za úplatu.

Certifikát je udělován vždy na období jednoho roku.

Pro rok 2018 certifikát obdržely tyto firmy:

Co získáte jako zákazník, pokud bude Vaším dodavatelem držitel tohoto certifikátu?
U takto označených firem jako zákazník víte, že Vaším dodavatelem bude firma, která Vám poskytne služby a výrobky v souladu s platnou legislativou, chová se seriózně jak v obchodní sféře, tak z hlediska přístupu k zákazníkům apod. Neznamená to sice, že firma, která certifikát nevlastní, není seriózní nebo kvalitní, nicméně takového dodavatele si musí zákazník posoudit sám, jelikož SPST nemá potřebné informace.

Týká se certifikát výrobků nebo firem?
Certifikát se týká firem, jejich chování na trhu – jak zákazníkům tak i k obchodním partnerům, jejich platební morálky, dodržování norem a dalších stanovených certifikací a předpisů apod.

Vztahuje se certifikát i na obchodní partnery „ověřené“ firmy?
NE, pokud obchodní partner držitele certifikátu sám jeho držitelem není, nesmí se prezentovat jako jeho držitel a prokazovat se jeho logem. ALE: vzhledem k tomu, že nabízí produkty „ověřené“ firmy, existuje pro tyto případy logo, které jasně uvádí, kdo je držitelem certifikátu.
Příklad: firma X certifikát nevlastní, ale nabízí produkty firmy Y, která ho vlastní. V tom případě může firma X používat toto logo:

certifikat overena firma