Staňte se členem

Předtím, než začnete zvažovat členství v SVST, doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení, které naleznete zde, a také Etický kodex členů, který naleznete zde.
Stanovy členů i Etický kodex jsou pro členy závazné dokumenty, jejichž hrubé porušení může být důvodem k vyloučení člena.
Následně je zapotřebí odeslat vyplněnou a podepsanou přihlášku. Přihláška řádného člena je k dispozici zde a přihláška přidruženého člena zde.
Přihláška je následně posouzena představenstvem sdružení, které rozhodne o přijetí či nepřijetí žadatele. Tento je poté neprodleně informován o výsledku jednání.