Dokumenty o sdružení

Kodex sdružení

1.listopadu 2013

Členové SVST se dobrovolně zavázali, že budou při své obchodní činnosti dodržovat následující body, které tvoří tzv. Etický kodex členů SVST.

1. Členové SVST se zavazují k dodržování obecně uznávaných etických zásad podnikání.

2. Členové SVST soutěží s konkurenčními firmami pouze legálními prostředky v rámci hospodářské soutěže. K získávání zákazníků nepoužívají znevažování konkurence.

3. Členové SVST neuvádějí své zákazníky záměrně v omyl sdělováním neúplných cen.

4. Členové SVST podávají o svých výrobcích úplné informace, mají k dispozici zákonem požadovaná osvědčení.

5. Členové SVST poskytují svým zákazníkům záruční i pozáruční servis.

6. Členové SVST odmítají šedou ekonomiku. Každá zakázka je vyúčtována přesně dle účetního zákona.

7. Členové SVST se zavazují, že k získání zakázky nepoužijí úplatek.

8. Členové SVST udržují své finance pod kontrolou tak, aby mohli plnit své závazky k dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím.

9. Členové SVST se zavazují sdílet informace s ostatními členy sdružení.

Cílem etického kodexu členů SVST je společná deklarace vůle dodržovat tuto normu chování při jednání s širokou veřejností. Etický kodex je závazkem a součástí profesního chování každého člena SVST.