Aktuality

Prohlášení ES-SO ke strategii EU Renovation Wave

Topení a chlazení jsou odpovědné za 80 % spotřeby energie obytných budov. Evropská komise se snaží snížit emise skleníES SO EU Renovation Wavekových plynů do roku 2030 nejméně o 55 %. Strategie obnovy EU si klade za cíl snížit spotřebu energie na vytápění a chlazení o 18 %. Pokud je 75 % oken instalováno s dynamickou stínicí technikou, může potenciální úspora energie na vytápění a chlazení narůst až o 19 % (nebo 49,3 Mtoe/rok) a snížení emisí uhlíku o 19 % (ekvivalent úspory 117 MtCO2/rok). Pokud by se chlazení stalo stejně důležitým jako vytápění, mohou úspory v budovách činit až 22 %. Dynamická stínicí technika je vysoce efektivní a udržitelná technologie s řešeními generujícími mnohem méně emisí uhlíku během výrobního procesu a s úsporami energie dosahujícími přibližně 60násobku své stopy CO2 během své 20leté životnosti.

Iniciativa EU Renovation Wave si klade za cíl zavést jeden z nejambicióznějších programů pro evropský fond budov. Stávající evropský fond budov potřebuje velkou změnu hry, protože je neefektivní ve využívání energie a vede k přibližně 36 % evropských emisí skleníkových plynů. Iniciativa EU Renovation Wave nejenže sníží evropské emise skleníkových plynů, ale také zvýší odolnost budov vůči změně klimatu, a jejich inteligentnější užívání s využitím digitalizace zlepší zdraví a pohodlí Evropanů.

Celý článek zde.