Aktuality

Aktuality

Dar ke Dni stínicí techniky 2017

V souvislosti s letošním Dnem stínicí techniky, který jsme oslavili jako každoročně 16. května, jsme opět díky darům některých našich členů mohli poskytnout dar vo formě stínicí techniky jednomu ze zařízení poskytujících péči osobám se zdravotním postižením.

Obdarovaným je tentokrát SANATORIUM TOPAS ve Škvorci, které se zaměřuje na komplexní péči o klienty s různým typem organické duševní poruchy.

Celková hodnota poskytnuté stínicí techniky letos činí 30.000 Kč a všem dárcům bychom tímto rádi poděkovali za jejich příspěvek.

Současně děkujeme pracovníkům Sanatoria TOPAS za jejich nelehkou práci a doufáme, že naším darem pobyt jejich klientům alespoň trochu zpříjemníme.

 

Jednání odborného týmu SVST - červen 2017

Dne 27. června 2017 se v Bořeticích bude konat pravidelné jednání Odborného týmu SVST.

Na programu tohoto jednání je dokončení aktualizace Produktových listů stínicí techniky, které budou následně dány k validaci VÚPS (Výzkumnému ústavu pozemních staveb). Dále počítáme s poslední kontrolou Studie tepelné odezvy rodinného domu, která bude následně použita pro argumentaci o významu stínění a vlivu stínicích prvků.

Při jednání budou také rozpracovány odborné úkoly, které vyplynuly z nedávné valné hromady.

Jednání představenstva SVST - červen 2017

Dne 14. června 2017 se ve Velké Bíteši konalo pravidelné jednání představenstva SVST.

Tentokrát se představenstvo věnovalo především výstupům z nedávné valné hromady - názorům členů na to, jakým směrem by měly být orientovány další aktivity sdružení a jakým cílovým skupinám by se sdružení mělo věnovat.

Příští jednání představenstva je stanoveno na začátek září 2017.

Valná hromada SVST - květen 2017

Dne 17. května 2017 se v hotelu Farma ve Služátkách konala jarní valná hromada SVST.

Přítomní účastníci v první části valné hromady odsouhlasili hospodářský výsledek za rok 2016 a následně se věnovali informacím o dosavadním průběhu činnosti sdružení v letošním roce. Významnou součástí valné hromady byl i tentokrát workshop, v rámci kterého členové prezentovali své názory na to, čemu by se mělo sdružení věnovat v následujících obdobích a na které cílové skupiny by se přitom mělo zaměřit.

Přátelská a konstruktivní atmosféra celého jednání byla podpořena příjemným prostředím hotelu Farma i jeho okolí, výbornou kuchyní a nádherným počasím, které zpříjemnilo večerní posezení na terase.

Opět se tak ukázalo, že i když se ve sdružení setkávají v podstatě konkurenční firmy, jsou schopny odvádět velký kus práce pro celý náš obor.